Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Приложна математика и моделиране    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика и моделиране

КАТЕДРА „ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И МОДЕЛИРАНЕ“

Състав
Кабинет
Служ. тел.
Дом. тел.
E-mail адрес
Приемно време
доц. д-р Веска Нончева
ръководител катедра
342 261-746 - wesnon@uni-plovdiv.bg

Вторник:
15:15 – 16
:15

проф. д.м.н. Снежана Христeва 342 261-746 661-747 snehri@uni-plovdiv.bg  Вторник:
12:00 – 13:00
доц. д-р Христина Кулина 338 261-737 - kulina@uni-plovdiv.bg Петък: 
12:45 - 13:45
гл. ас. д-р Десислава Войникова 540 261-762  - desi_voynikova@uni-plovdiv.bg

Сряда:
10:30 – 11:30
Четвъртък:
10:30 - 11:30

доц. д-р Павлина Атанасова 338 261-737 03111-2274 atanasova@uni-plovdiv.bg неплатен отпуск
гл. ас. д-р Петър Копанов 543 261-772 03444-6235 pkopanov@uni-plovdiv.bg Сряда:
12:30 – 13:30
Четвъртък:
12:30 – 13:30
гл. ас. д-р Атанас Иванов
538 264-790  - aivanov@uni-plovdiv.bg Сряда:
10:45 – 11:45
Четвъртък:
9:00 – 10:00
проф. д.м.н. Снежана Гочева 
гост-преподавател
540 261-762 - snow@uni-plovdiv.bg Сряда:
13:00 – 14:00
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ