Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Диференциални уравнения    English
Факултет по математика и информатика - Диференциални уравнения
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Уравнения от първи ред, решени и нерешени относно производната. Линейни диференциални уравнения от "n"-ти ред. Нормални системи. Линейни системи с постоянни коефициенти.
 
Съдържание
  1. Уравнения от първи ред, решени относно производната. Уравнения с отделящи се променливи и уравнения, които се свеждат към тях, хомогенни, линейни, бернулеви, рикатиеви. Уравнения от вида Pdx+Qdy=0. Условие диференциалната форма да има примитивна. Интегриращ множител.
  2. Уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.
  3. Линейни уравнения от "n"-ти ред. Фундаментални системи. Детерминанта на Вронски. Формула на Лиувил. Метод на Лагранж. Уравнения с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система. Отделяне на реални решения. Квазиполиноми.
  4. Линейни системи. Фундаментална система от решения. Детерминанта на Вронски. Метод на Лагранж. Системи с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система от решения. Жорданова канонична форма. Експонента на матрица.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ