Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Бизнес информационни технологии БИТ редовно II курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИТ редовно II курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ РЕДОВНО
Курс II   2010/11 уч. г.   Зимен (Б) триместър

Дни

 Часове
0730 0900 0915 1045 1100 1230 1245 1415 1430 1600 1615 1745 18001930

0730

0815

0815

0900

0915

1000

1000

1045

1100

1145

1145

1230

1245

1330

1330

1415

1430

1515

1515

1600

1615

1700

1700

1745

1800

1845

1845

1930

Понеделник

                                                                              Лекции
Застрахователна математика
доц. Николай Кюркчиев
547 к.з.
                         

Вторник

     

Лекции
Електронни таблици
проф. Асен Рахнев,

гл. ас. Татяна Дичева
422 ауд.

   

Лабораторни упражнения
Застрахователна математика
1 гр. – 546 к. з.
докторант
Десислава Захариева

Лабораторни упражнения
Застрахователна математика
2 гр. – 546 к. з.
докторант Десислава Захариева

   

Сряда

   

Лекции
Счетоводство и счетоводни информационни системи
проф. Асен Рахнев
547 к. з.

Лабораторни упражнения
Счетоводство и счетоводни информационни системи
1а, 1б – 547 к. з.
(през седмица,
І-ва седмица – 1а)
гл. ас. д-р Евгения Ангелова

 

Спорт
1, 2 гр.
от 1630
до 1800 ч.
зала „Академик“

   

Лабораторни упражнения
Електронни таблици
2а, 2б – 534 к. з.
(през седмица,
І-ва седмица – 2а)
докторант Вилислав Радев

Четвъртък

           

Лабораторни
упражнения

Счетоводство и счетоводни информационни системи
2а, 2б – 533 к. з.
(през седмица,
І-ва седмица – 2а)
гл. ас. д-р Евгения Ангелова

       

Лабораторни
упражнения

Електронни таблици
1а, 1б – 534 к. з.
(през седмица,
І-ва седмица – 1а)
докторант Вилислав Радев

Петък

   

Избираеми дисциплини:

№2 (проф. Ст. Миховски)
       – 231 с. з.
№3 (проф. В. Милушев)
       – 232 с. з.
№4 (проф. П. Пройнов)
       – 237 (А) с. з.
№6 (доц. Б. Царева)
       – 233 с. з.
№7 (доц. Н. Казакова)
       – 441 с. з.
№9 (доц. Б. Златанов)
       – 435 с. з.
№10 (доц. В. Нончева)
       – 535 к. з.
№11 (доц. Сн. Гочева,
       гл. ас. Хр. Кулина)
        – 536 к. з.
№13 (проф. Ас. Рахнев,
        гл. ас. Анг. Голев)
        – 532 к. з.
№14 (проф. Ас. Рахнев,
        гл. ас.
        д-р Евг. Ангелова)
        – 531 к. з.
№16 (доц. 
        Ст. Костадинов,
        гл. ас. Хр. Кискинов)
        – 436 с. з.
№17 (гл. ас.
        д-р А. Малинова,
        ас. Ив. Ангелов)
        – 546 к. з.
№19 (доц. Р. Донева,
        ас. Д. Благоев)
        – 547 к. з.

Избираеми дисциплини:

№1 (проф. Г. Златанов)
       – 231 с. з.
№5 (доц. Ив. Касандрова)
       – 232 с. з.
№8 (доц. Н. Кюркчиев)
       – 533 к. з.
№12 (доц. Анд. Захариев)
       – 436 с. з.
№15 (доц. М. Сандалски)
       – 547 к. з.
№18 (доц. Ант. Илиев,
        докт. Н. Вълчанов)
       – 546 к. з.
№20 (доц. Н. Василев)
       – 435 с. з. (531 к. з.)
№21 (доц. М. Манев,
        х. ас. Т. Арнаудов)
       – 422 ауд. 

       

Събота

                           

Неделя

                           
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ