Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2010 година протокол № 45 / 10.11.2010    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 45 / 10.11.2010

1. РЕШЕНИЕ: в срок до 19.11.2010 г. (петък) да се актуализира приемното време на преподавателите в Интернет.

2. РЕШЕНИЕ: ДС определи следните кабинети на новоназначените асистенти:

каб. 438 – за ас. Димитър Благоев и ас. Павлина Атанасова, а каб. 230 – за ас. Иван Ангелов (на мястото на гл.ас. Христо Кискинов, който се премества в каб. 439 при доц. д-р Ст. Костадинов).

3. РЕШЕНИЕ: в срок до 15.11.2010 г. (понеделник) да се предадат заявки от ръководители на катедри за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2010/2011 година.

4. РЕШЕНИЕ: да се елиминират всички страници, на които има връзки към old.fmi-plovdiv.bg

5. РЕШЕНИЕ: в срок до 17.11.2010 г. да се изготви доклад-самооценка до НАОА за изменение на определения при акредитацията капацитет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” по професи­о­нално направление 4.6. Информатика и компю­търни науки за ОКС Бакалавър (отговорник – доц. д-р Манчо Манев).

6. РЕШЕНИЕ: ДС назначи следната комисия за утвърждаване на кандидати за преподавателска мобилност по програмата “Еразъм”:

Председател: Доц. д-р Асен Кънчев Рахнев

Членове:
1. Доц. д-р Христо Димитров Крушков
2. Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов

7. РЕШЕНИЕ: ДС прие следния дневен ред за ФС, който ще се проведе на 17.11.2010

Дневен ред:

  1. Предложение за назначаване на асистенти.
  2. Приемане на доклад-самооценка за увеличаване на капацитета по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
  3. Утвърждаване на избираеми (редовно изадочно) и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2010/2011г.
  4. Избор на хонорувани преподаватели.
  5. Разни.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ