Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Програмиране за Андроид-базирани мобилни устройства    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране за Андроид-базирани мобилни устройства

 Лектор  гл. ас. д-р Анна Малинова, ас. Иван Ангелов
Анотация 
      

Все по-често наблюдаваме тенденцията приложения от настолни компютри и Интернет услуги да се нуждаят от постоянна свързаност или обогатяват при добавяне на мобилност. Затова и все по-често те биват прехвърляни и развивани на преносими устройства като: мобилни телефони, персонални джобни компютри и таблети, навигационни устройства, персонални аудио/видео плейъри и портативни игри, дори вече в тази категория навлизат и модели стационарни телефони, телевизори и домашна мултимедия.

Целта на курса е да запознае студентите с характеристиките и спецификата на програмирането за мобилни устройства и да им даде добри практически основи за реализиране на мобилни приложения. За подходящо въведение и постигане целите на курса, както и поради добрия потенциал за бъдещо развитие, е избрана съвременната платформа с отворен код Андроид. Обучението е с преобладаваща практическа насоченост и включва запознаване с платформата и средата за разработка, както и изработването на самостоятелен проект, чрез развитието на който се въвеждат и демонстрират основните техники при програмиране и употреба на функционалните възможности  на съвременните мобилни устройства.

 
Съдържание  
 1. Въведение. Мобилни устройства и приложения. Характеристики и специфични особености.
 2. Запознаване с Android и инструмента за разработка базиран на Eclipse.
 3. Основни понятия: Activity, Service, Intent и Content Provider.
 4. UI компоненти и разполагането им. Уиджети.
 5. Инструменти за откриване и отстраняване на грешки в Андроид приложения.
 6. Съхранение на данни: доставчици на съдържание, файлова система, Shared Preferences, SQLite
 7. Услуги, съобщения и изпълнение в фонов режим.
 8. Допълнителни API за: GPS, Touchscreen, Gestures, Accelerometer, Compass.
 9. Оценяване степента на усвояване на материала чрез защитата на проекта.

Препоръчителна литература

 1. Haseman C, - “Android Essentials”, Apress Inc, 2008
 2. Meier R. - “Professional Android Application Development”, Wiley Publishing
 3. http://developer.android.com/index.html
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ