Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2010 година протокол № 44 / 20.10.2010    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 44 / 20.10.2010

1. РЕШЕНИЕ: ДС прие новите промени за групите и подгрупите на специалностите във ФМИ, а именно: за 4 И – 3гр., 6 подгр.; за 3 МИ – 2 гр., 3 подгр.; студентите от специалностите М и ПМ се обучават в 1 обща група по еднаквите дисциплини и в отделни групи по различните дисциплини. За 2, 3, 4 курс на тези специалности се определя по една отделна подгрупа.

2. РЕШЕНИЕ: ДС прие следният регламент за получаване на диплом от завършилите квалификация „Учител по математика” или „Учител по информатика и информационни технологии” от лица с двойно гражданство: записалите квалификация „Учител по математика” и квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”, които имат двойно гражданство и желаят дипломата им да бъде издадена с личен идентификационен номер и данни от чуждестранната им лична карта, следва да заплатят  допълнително още две семестриални такси.

3. РЕШЕНИЕ: ДС прие  следното правило за възстановяване на студентски права за ОКС „Магистър”:

      Ако студент от ОКС "Магистър":

  • не е завършил семестриално (не е успял да положи успешно изпит по дисциплина от учебния план в срок до втория държавен изпит в годината на завършване);
  • не е успял да положи успешно държавен изпит на една от двете посочени дати в годината на завършване или  на една от двете посочени дати в годината, следваща годината на завършване,се отстранява.

       Възстановяването на студентски права се извършва срещу дарение равно на удвоения размер на разликата между годишната такса, която е действаща в момента на възстановяване и годишната такса, която е заплатил.

Например: Действаща семестриална такса 810 лв. Годишна - 1620 лв.
                      Заплатена семестриална такса 780 лв. Годишна - 1560 лв.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Разлика:                           семестриални такси   30 лв. Годишни  - 60 лв.

Удвоена разлика на годишна база                 2 х 60 лв.                 - 120 лв.

  4. РЕШЕНИЕ: Деканското ръководство на ФМИ при ПУ декларира, че се дистанцира от личното мнение на доц. Снежана Гочева, изразено в електронна кореспонденция по повод научните постижения на уважавани специалисти (включително почетен доктор на нашия Университет). Деканското ръководство напомня на доц. Гочева, че като член на това ръководство е отговорна за авторитета на Факултета, дори и при изказване на лично мнение.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ