Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 29 / 29.09.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 29 / 29.09.2010

Днес, 29 септември 2010 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

   Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. Д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Мария Аролска,  доц. д-р Галина Векова, проф. дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, доц.дмн Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров,  проф. дмн Георги Тотков, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ) и Станислав Даков (студент – 3к, И) .

       Отсъствуват: проф. дмн Нако Начев – болнични, докторант Никола Вълчанов и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова и Мария Добрева.

            ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докторанти. 
 2. Утвърждаване на избираеми дисциплини (за задочно обучение) и факултативни (за редовно обучение) за Есенния триместър на учебната 2010/2011 година.
 3. Избор на хонорувани преподаватели (само за задочно).
 4. Отчет за КСК – 2010.
 5. Разни.

а) откриване на новата учебна година – на 01.10.2010  от 14 ч. в концертна зала за всички студенти от ФМИ.

б) групи и подгрупи;

в) съобщение, свързано с раздаването на студентските книжки на първокурсниците;

г) за хонорувани преподаватели: да не се изплаща хонорар, ако не е попълнен и предаден протокол в Учебен отдел;

д) правило за изпитани студенти – от тази учебна 2010/2011 година за изпитани студенти да се считат еднократно изпитаните студенти;

е) за възстановяване на студентски права на магистри;

ж)  индивидуални планове на преподаватели;

з) правила за организация на учебния процес през учебната 2010/2011 година;

и)  до 10.10.2010 – промяна в Правилника за точките за наука и до 01.11.2010 да се представи всичко за наука;

к)  информация за анкетата за завършилите през 2009/2010 г.;

л) Юбилейна Международна конференция REMIA, 2010 за статиите на всички участници от ФМИ – 01.12.2010;

м)  СМБ-Боровец (от 5.04.2011-09.04.2011);

н) следваща дата за ФС на ФМИ – 20.10.2010 г.

РЕШЕНИЯ:

1.  ФС прие отчет за първата година от работата на докторанта Ивайло Пеев Старибратов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”).

 2. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата през първата година от докторантурата на Ивайло Пеев Старибратов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”).

 3.  ФС прие отчет за първата година от работата на докторанта Иван Илиев Шотлеков (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”).

 4. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата през първата година от докторантурата на Иван Илиев Шотлеков (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”).

 5.  ФС прие отчета за извършената работа в последния (трети) етап от подготовката на Димитър Благоев Благоев (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”).

 6. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за извършената работа по докторантурата на Димитър Благоев Благоев (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”).

 7. ФС прие предложението да бъде отписан от докторантура с право на защита Димитър Благоев Благоев (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”).

 8.   ФС прие отчета за извършената работа в последния (трети) етап от подготовката на Марияна Цветанова Соколова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”).

 9.   ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за извършената работа по докторантурата на Марияна Цветанова Соколова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”).

 10. ФС прие предложението да бъде отписана от докторантура с право на защита Марияна Цветанова Соколова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”).

 11. ФС прие отчета за извършената работа в последния (трети) етап от подготовката на Кирил Митев Филипов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”).

 12. ФС прие предложената оценка много добър (5.00) за извършената работа по докторантурата на Кирил Митев Филипов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”).

 13. ФС прие предложението да бъде отписан от докторантура с право на защита Кирил Митев Филипов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”).

 14. ФС прие предложението да бъде избран доц. д-р Георги Димитров Костадинов за втори научен ръководител на гл.ас. Асен Христов Христов (задочен докторант по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топология към катедра „Геометрия”).

 15. ФС утвърди следните избираеми дисциплини (за задочно обучение) и факултативни дисциплини (за редовно обучение) за Есенния триместър на учебната 2010/2011 година:

      А) Факултативни дисциплини (задочно обучение)

 • ·         Въведение в WPF (практикум) – Христо Лесев (докторант) и Андрей Марчев;
 • ·         PHP Част 1, въведение (практикум) – Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД)  и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД);
 • ·         РУСКИ ЕЗИК - І ЧАСТ (практикум), гл.ас. Петранка Савова. 

         Б)  Избираеми дисциплини (задочно обучение)

 • Интерактивна математика – доц. д-р Снежана Гочева и гл.ас. Христина Кулина;
 • Основи на C#, доц.д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант);
 • Принципи при изграждане на потребителския интерфейс за Уеб и Десктоп приложения доц. д-р Асен Рахнев и Мая Стоева (докторант);
 • Динамични уеб страници с HTML, CSS и JavaScript гл.ас.д-р Анна Малинова, Иван Ангелов (докторант).

 16.  ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2010/2011 година (задочно обучение – Есенен триместър): Никола Велизариев Вълчанов (магистър) – с хорариум 360 часа за водене на: 80 часа упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини – „Разпределени приложения” – IV курс Информатика задочно, избираема „Основи на С#“ за IV курс Информатика задочно и II курс БИТ задочно, „Курсов проект“ – II курс БИТ задочно; Елена Христова Тодорова (магистър) – с хорариум 360 часа за водене на: 60 ч. упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини – „Информационни технологии” – II курс Информатика задочно, „Увод в информационните технологии” – I курс БИТ задочно; Вилислав Иванов Радев (магистър) – с хорариум 360 часа за водене на: 60 ч. упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини – „Информационни технологии” – II курс Информатика задочно, „Увод в информационните технологии” – I курс БИТ задочно; Мая Георгиева Стоева (магистър) – с хорариум 360 часа за водене на: 40 ч. упражнения избираема дисциплина „Принципи при изграждане на потребителски интерфейс за Уеб и Десктоп приложени“ за IV курс Информатика задочно и II курс БИТ задочно и участие в изпит; Христо Илиянов Лесев (магистър) с хорариум 360 часа за водене на: 20 ч. упражнения и участие в изпит по учебната дисциплина – „Курсов проект“ – II курс БИТ задочно; Иван Костадинов Ангелов (магистър) – с хорариум 360 часа за водене на: 40 ч. упражнения избираема дисциплина „Динамични Уеб страници с HTML, CSS и JavaScript“ за IV курс Информатика задочно и II курс БИТ задочно и участие в изпит; Христо Марчов Инджов (магистър) – с хорариум 240 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини: „Основи на компютърната информатика” с 1 курс, спец. „Бизнес информационни технологии” и „Управление на проекти” с 4 курс, спец. „Информатика”; Христо Бонев Христов (магистър) – с хорариум 240 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини: „Основи на компютърната информатика” с 1 курс, спец. „Бизнес информационни технологии” и „Управление на проекти” с 4 курс, спец. „Информатика”; доц. д-р Иван Христов Фесчиев – допълнително хорариум 150 часа за ръководство на дипломанти през учебната 2009/2010 година.

 17.  ФС прие: откриването на учебната 2010/2011 година за студентите от ФМИ да е на 01.10.2010 г. (петък) от 16:00 ч. във 2 аула. Официалното откриване за всички студенти на ПУ е на 01.10.2010 г. от 14:00 ч. в Концертна зала на гр. Пловдив.

 18.  ФС прие предложението на Деканското ръководство за следното разпределение на специалностите във ФМИ на групи и подгрупи за учебната 2010/2011 година: за спец. Информатика (редовно обучение: 1к – 3 гр., 6 подгр.; 2к – 4 гр., 8 подгр.; 3к – 3 гр., 6 подгр.; 4 к. – 2 гр., 4 подгр.; задочно обучение: 1к – 2 гр., 4 подгр.; 2к – 2 гр., 4 подгр.; 3к – 1 гр., 3 подгр.; 4к – 1гр., 2 подгр.); за спец. БИТ (редовно обучение: 1к – 3 гр., 6 подгр.; 2к – 2 гр., 4 подгр.; задочно обучение: 1к – 2 гр., 4 подгр.; 2к – 1 гр., 2 подгр.); спец. МИ (редовно обучение: 1к – 1гр., 2 подгр.; 2к – 2 гр., 4 подгр.; 3к – 1 гр., 2 подгр.; 4к – 1 гр., 2 подгр.; задочно обучение: 4к – 1 гр., 2 подгр.); спец. М и ПМ – една обща група и една обща подгрупа за 1, 2, 3, 4 курс за различните дисциплини.

 19.  ФС прие следния график за раздаване на студентските книжки на първокурсниците от ФМИ (съвместно с Учебен отдел): на 1к, спец. „Информатика” – на 5.10.2010 г.(вторник) от 9:15 ч. при доц. Мекеров във 2 аула; на 1к, спец. БИТ – на 6.10.2010 г.(сряда) от 9:15 ч. при доц. Рахнев в 422 ауд.; на 1к, спец. „Математика и информатика” – на 4.10.2010 г.(понеделник) от 11:00 ч. при доц. Крушков в 422 ауд.; на 1к, спец. „Математика” и „Приложна математика” – на 5.10.2010 (вторник) от 16:15 ч. при доц. Илиев в 424 ауд.

 20.  ФС прие следните правила за организация на учебния процес във ФМИ през учебната 2010/2011 година: 

 •  на хоноруваните преподаватели да не се изплаща хонорар, ако не са си попълнили и предали в Учебен отдел протоколите в тридневен срок;
 •  изпитани студенти на семестриални изпити: да се считат само еднократно изпитаните студенти (които са по списък);
 • възстановяване на студентски права за ОКС магистър: всички магистри, неуспели да положат държавен изпит на една от двете посочени дати в годината на завършване прекъсват. Възстановяването на студентски права се извършва срещу дарение, равно на удвоения размер на разликата между годишната такса, която е действаща в момента на възстановяване и годишната такса, която е заплатил.
 • в учебните разписания (за редовно и задочно обучение) задължително трябва да фигурират имената на преподавателите, които водят лекции и упражнения (включително и на хоноруваните преподаватели)
 • разместването на зали и часове в учебните разписания да става само с разрешение на Деканското ръководство;
 • в срок до 4.10.2010 г. да се изпрати от ръководителите на катедри на електронна поща в Деканата обобщена информация за приемното време на преподавателите от поверената им катедра;
 • да се координира разпределението на преподавателите (щатни и хонорувани) от ФМИ в други факултети чрез Деканското ръководство и одобрение от Декански съвет;
 • студентските молби да се подават в Деканата, а не в Учебен отдел;
 • ръководителите на катедри да проверят в сайта на ФМИ за всеки преподавател от катедрата – има ли университетски e-mail. Задължително е всеки преподавател от ФМИ да има такъв;
 • организира се кампания за улесняване работата на студенти и преподаватели от ФМИ: ще се качат всички бланки и документи, които ще могат да попълват студенти и преподаватели (включително и индивидуалните планове за 2010/2011 година);
 • 1 декември 2010 г. –  срок за представяне на научните публикации (от юни до края на годината) на всички преподаватели и докторанти в съответната катедра;
 • в сайта на ФМИ всеки преподавател може да се запознае с резултатите от анкета № 3 (за завършилите наши студенти);

 21. ФС на ФМИ бе информиран за следните предстоящи събития и дати:

 • Пролетна конференция на СМБ – от 05.04.2011 до 09.04.2011 г., Боровец (заявки за статии и доклади – до 15.11.2010);
 • Юбилейна Международна конференция REMIA, 2010, посветена на 40-годишнината на ФМИ – от 10.12.2010 до 12.12.2010 г. (срокът за представяне на доклади и статии за преподавателите от ФМИ е 01.11.2010 г., а не 10.11.2010г.);
 • 27.11.2010 г. – евентуална дата на Промоцията на ФМИ на Випуск, 2010;
 • следваща дата на ФС на ФМИ – 20.10.2010 г. (сряда) от 15:00 ч.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ