Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Динамични уеб страници с HTML, CSS и JavaScript    English
Факултет по математика и информатика - Динамични уеб страници с HTML, CSS и JavaScript

 Лектор  доц. д-р Антон Илиев, Николай Павлов (докторант)
Анотация
    Анотация: Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на приложения на езика C# 4.0, като използват интегрираната среда за разработка Microsoft Visual C#.NET. Основно внимание се отделя на принципите на обектно-ориентираното програмиране, синтаксиса на езика C# и работа със структури от данни. Разглежда се средата за разработка и изпълнение на приложения Microsoft.NET Framework – концепция, основни понятия, типове данни, структура на приложения. Специално внимание се отделя на LINQ. Включени са области за напреднали като управление на паметта в .NET, многонишково и паралелно програмиране.
Съдържание
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ