Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Бизнес информационни технологии БИТ редовно II курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИТ редовно II курс – есенен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ РЕДОВНО
Курс II   2010/11 уч. г.   Есенен (А) триместър

ДНИ

Часове
730–900 915–1045 1100–1230 1245–1415 1430–1600 1615–1745 1800–1930
730

815
815

900
915

1000
1000

1045
1100

1145
1145

1230
1245

1330
1330

1415
1430

1515
1515

1600
1615

1700
1700

1745
1800

1845
1845

1930

Понеделник

                       
                                  

Вторник

        Упражнения
Финансова математика,
доц. Анд. Захариев,
2 гр. – 546 к. з.
Упражнения
Финансова математика,
доц. Анд. Захариев,
1 гр. – 546 к. з.
                   
Курсов проект 1,
хон. ас. И. Ангелов,
1 гр. – 533 к. з.
Курсов проект 1,
хон. ас. И. Ангелов,
2 гр. – 533 к. з.

Сряда

              Лекции
Финансова математика,
доц. д-р Анд. Захариев,
422 ауд. 
 
     

Четвъртък

    Лабораторни занятия
Право и правни системи,
хон. ас. В. Дилянов,
1а, 1б – 547 к. з.
(І-ва седмица)
2а, 2б – 547 к. з.
(ІІ-ра седмица)
Лекции
Право и правни информационни системи,
гл. ас. д-р Хр. Паунов,
547 к. з.
          Спорт
от 1500
до 1630
1, 2 гр.
                 

Петък

   

       Избираеми дисциплини:

№1 (проф. Сн. Христова) – 
       431 к. з.
№3 (доц. М. Найденова) – 
       441 с. з.
№4 (доц. Б. Златанов) – 233 с. з.
№6  (доц. П. Рангелова) – 
       232 с. з.
№7 (доц. Илиев, Н. Павлов,
      
Н. Вълчанов) – 547 к. з.
№9 (доц. Р. Маврова) – 231 с. з.

 Избираеми дисциплини:

№2
(доц. Н. Кюркчиев) –       433 к. з.
№5 (доц. М. Манев) – 
       431 к. з.
№8 (доц. Ас. Рахнев,
М. Стоева) – 547 к. з.
№10 (доц. М. Сандалски)
        – 546 к. з.

       

Събота

                           

Неделя

                           
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ