Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Бизнес информационни технологии БИТ задочно II курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИТ задочно II курс – есенен триместър

Последна актуализация: 03.09.2015 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс II   2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

16.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Програмиране чрез .NET
доц. д-р Николай Павлов
424 ауд.

 1400–1815

Лекции Право и правни информационни системи
доц. Крушков / гл. ас. д-р Христо Паунов
424 ауд.

17.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Програмиране чрез .NET
доц. д-р Николай Павлов
424 ауд.

1400–1815

Лекции Право и правни информационни системи
доц. Крушков / гл. ас. д-р Христо Паунов
424 ауд.

18.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Програмиране чрез .NET
доц. д-р Николай Павлов
424 ауд.

1400–1815

Лекции Право и правни информационни системи
доц. Крушков / гл. ас. д-р Христо Паунов
424 ауд.

19.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Програмиране чрез .NET, 1а
док-т Спасов
431 к.з.

1400–1815

Лекции Финансова математика
ас. д-р Милена Петкова
424 ауд.

20.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Програмиране чрез .NET, 1б
док-т Спасов
Упражнения Право и правни инф. системи, 1а
ас. Стоян Черешаров 

431 к.з.
433 к.з.

1400–1815

Лекции Финансова математика
ас. д-р Милена Петкова
424 ауд.

21.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Програмиране чрез .NET, 2а
гл. ас. д-р Глушкова
Упражнения Финансова математика, 1 гр.
ас. д-р Милена Петкова         
431 к.з.
432 к.з.

1400–1815

Лекции Финансова математика, ас. д-р Милена Петкова 424 ауд.

22.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Програмиране чрез .NET, гл. ас. д-р Глушкова., 2б
Упражнения Право и правни инф. системи, ас. Стоян Черешаров, 2а
431 к.з.
433 к.з.

1400–1815

Упражнения Програмиране чрез .NET, док-т Спасов., 1а
Упражнения Право и правни инф. системи, ас. Стоян Черешаров, 2б
431 к.з.
433 к.з. 

23.09.2015 г.

0900–1315 Упражнения Програмиране чрез .NET, док-т Спасов, 1б
Упражнения Финансова математика, ас. д-р Милена Петкова, 2гр.
431 к.з.
446 к.з.
1400–1815 Упражнения Програмиране чрез .NET, гл. ас. д-р Глушкова, 2а
Упражнения Финансова математика, ас. д-р Милена Петкова, 1гр.
431 к.з.
446 к.з.
 24.09.2015 г. 0900–1315 Упражнения Програмиране чрез .NET, гл. ас. д-р Глушкова, 2б
Упражнения Право и правни инф. системи, ас. Стоян Черешаров, 1б
431 к.з.
433 к.з.
1400–1815 Упражнения Финансова математика, 2 гр.
ас. д-р Милена Петкова
446 к.з.

25.09.2015 г.

0900–1315

Избираема дисциплина   

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


1400–1815

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


26.09.2015 г.

0900–1315

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


1400–1815

Избираема дисциплина  

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


  
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочна форма
(09
00–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и две почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ