Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Академичен календар 2009–10 уч. година    English
Факултет по математика и информатика - 2009–10 уч. година
  
Академичен календар на ФМИ за 2009/2010 уч. година
  
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 

Официално откриване на учебната година: 27.09.2009 г. (неделя) от 11 ч.
Есенен триместър (10 учебни седмици)
Учебни занятия
28.09.2009 – 04.12.2009 г.
Редовна сесия
05.12.2009 – 18.12.2009 г.
Поправителна сесия
19.12.2009 – 23.12.2009, 02.01.2010 – 03.01.2010 г.
КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ
24.12.2009 – 01.01.2010 г.
Зимен триместър (10 учебни седмици)
Учебни занятия
04.01.2010 – 12.03.2010 г.
Редовна сесия
13.03.2010 – 26.03.2010 г.
Поправителна сесия
27.03.2010 – 02.04.2010 г.
Пролетен триместър (10 учебни седмици)
ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ03.04.2010 – 06.04.2010 г.
Учебни занятия07.04.2010 – 11.06.2010 г.
Редовна сесия
12.06.2010 – 25.06.2010 г.
Поправителна сесия
26.06.2010 – 02.07.2010 г.
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
01.09.2010 – 24.09.2010 г.
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ Юли, Октомври 2010 г.


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Есенен триместър
Учебни занятия
12.09.2009 – 27.09.2009 г.
Редовна сесия
05.10.2009 – 29.11.2009 г.
Поправителна сесия
14.06.2010 – 04.07.2010 г.
Зимен триместър
Учебни занятия
05.12.2009 – 18.12.2009 г.
Редовна сесия
11.01.2010 – 07.03.2010 г.
Поправителна сесия
14.06.2010 – 04.07.2010 г.
Пролетен триместър
Учебни занятия
13.03.2010 – 26.03.2010 г.
Редовна сесия
12.04.2010 – 06.06.2010 г.
Поправителна сесия
14.06.2010 – 04.07.2010 г.
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
01.09.2010 – 24.09.2010 г.
 Юли, Октомври 2010 г.
  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ