Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 28 / 07.07.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 28 / 07.07.2010

Днес, 07.07.2010 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, доц.д-р Боян Златанов, проф.дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Веска Нончева, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Коста Гъров,  доц.дмн Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, доц.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Ангел Голев, проф. дмн Георги Тотков (рък.катедра “КИ”), Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ), Никола Вълчанов – редовен докторант.

Отсъствуват: доц.д-р Мария Аролска – чужбина, доц.д-р Станимир Стоянов – чужбина, доц.д-р Люба Попова – отпуск, студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Станислав Даков, Мария Добрева.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

а) информация за предстоящятя кяндидатстудентска кампания;
б) приемане на такси за платените форми на обучение във ФМИ за учебната 2010/
2011 година;
в) информация във връзка с приемането на ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие следната тема на дисертационния труд на Мая Василева Стоева (редовна докторантка по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютър­ни технологии"): "Инструменти за мултимедийни интерактивни интерфейси на информационни системи".

2. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Мая Василева Стоева (редовна докторантка по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни технологии", с научен ръководител доц. д-р Асен Кънчев Рахнев).

3. ФС прие следната тема на дисертационния труд на Христо Илиянов Лесев (редовен докторант по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютър­ни технологии"): "Модулни разширяеми системи за глобално осветяване".

4. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Христо Илиянов Лесев (редовен докторант по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни технологии", с научен ръководител доц. д-р Антон Илиев Илиев).

5. ФС прие следната тема на дисертационния труд на Радослав Радев Радев (редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра "Компютърни технологии"): " Методика на електронното обучение, изпитване и оценяване".

6. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Радослав Радев Радев (редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра "Компютърни технологии", с научен ръководител доц. д-р Асен Кънчев Рахнев).

7. ФС прие отчет за дейността през третата година от докторантурата на Марияна Цветанова Соколова (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърна информатика").

8. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата през третата година от  докторантурата на Марияна Цветанова Соколова (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърна информатика").

9. ФС прие предложението да бъде отписана от докторантура с право на защита Марияна Цветанова Соколова (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърна информатика") от 05.07.2010 год.

10. ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за  учебната 2010 / 2011 година във Факултета по математика и информатика:

 1. 1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
  "Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 810 лв.;
  "Софтуерни технологии" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 810 лв.;
  "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.) -  2 семестриални такси по 810 лв.;
  "Бизнес информатика с английски език" (обучение 2 г.) -  4 семестриални такси по 810 лв.;
  "Приложна математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 810 лв.;
  "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (обучение 1 г.) - 2  семестриални такси по 610 лв.;
  "Обучение по информатика и информационни технологии в училище"(обучение 2 г.) -  4 семестриални такси по 610 лв.;
   "Обучение по математика в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 710 лв.;
  "Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 610 лв.
  "Обучение по информационни технологии в прогимназията"  (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 610 лв.
 2. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ  "Учител по информатика и информационни технологии" (обучение 1 г.) -  2 семестриални такси по 410 лв.;
  "Учител по математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 410 лв.
 3. ЗА КАНДИДТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ПО МАТЕМАТИКА
  за провеждане на 40-часов курс - 250 лв.
  за провеждане на 80-часов курс - 450 лв.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ