Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 27 / 23.06.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 27 / 23.06.2010

Днес, 23 юни 2010 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц.д-р Снежана Гочева, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, доц.д-р Мария Аролска, проф. дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Антон Илиев, , доц.д-р Станимир Стоянов, доц.д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас. Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, проф. дмн Георги Тотков (рък. катедра “Компютърна информатика), Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ), Димитър Благоев – редовен докторант и студентите – Михаела Бобилова, Елица Богутева, Станислав Даков и Мария Добрева.

Отсъствуват: проф.дмн Снежана Христов и доц. д-р Мария Аролска – в чужбина, доц. д-р Снежана Гочева – на конференция и студентите: Александър Кузмов, Иван Марков.

    ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение за попълване състава на ФС на ФМИ.
  2. Докторанти.
  3. Информация за решението на бюджетната комисия.
  4. Разни.

   РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие следната тема на дисертационния труд на Десислава Андреева Захариева (редовна докторантка по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни технологии"):"Софтуерна среда за имплементиране на някои методи от числения анализ".

2. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Десислава Андреева Захариева (редовна докторантка по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни технологии", с научен ръководител доц. д-р Николай Веселинов Кюркчиев).

3. ФС прие следната тема на дисертационния труд на Елена Христова Тодорова (редовна докторантка по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра "Компютърни технологии"):"Рефлексията в обучението по информационни технологии".

4. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Елена Христова Тодорова (редовна докторантка по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра "Компютърни технологии", с научен ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров).

5. ФС прие следната тема на дисертационния труд на Вилислав Иванов Радев (редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра "Компютърни технологии"):"Приложение на информационни технологии при съставяне на учебно съдържание по дискретна математика в средното училище".

6. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Вилислав Иванов Радев (редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра "Компютърни технологии", с научен ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров).

7. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Татяна Недялкова Дичева (докторантка на самостоятелна подготовка по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра "Компютърни технологии", с научен ръководител доц. д-р Асен Кънчев Рахнев).

8. ФС прие следната тема на дисертационния труд на Нина Иванова Иванова (редовна докторантка по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика към катедра "Методика на обучението по математика и информатика"):"Рефлексивни и синергетични аспекти на евристичната дейност в обучението по планиметрия" (в 7-8 клас).

9. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Нина Иванова Иванова (редовна докторантка по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика към катедра "Методика на обучението по математика и информатика", с научни ръководители доц. дмн Васил Борисов Милушев и доц. д-р Румяна Петкова Маврова).

10. ФС прие предложението: всички преподаватели да подадат молби за отпуска (подписани от ръководителите на катедри) до 10 юли 2010 г. в отдел „Управение на човешките ресурси" за периода 19.07.2010 - 30.09.2010 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ