Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2010 година протокол № 41 / 16.06.2010    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 41 / 16.06.2010

1. РЕШЕНИЕ: ДС прие - за попълване състава на Факултетния съвет да се предложат следните преподаватели: доц. д-р Боян Георгиев Златанов и гл.ас. Иван Димитров Марков, за докторантската квота - Никола Вълчанов и да се помисли за попълване състава на студентите, т. к. някои вече са завършили.

2. РЕШЕНИЕ: ДС прие доц. Шкуртов да отговаря за определяне състава на комисиите за ОС на 23.06.2010 г.

3. РЕШЕНИЕ: ДС прие предложението: да се информира ФС за решенията на бюджетната комисия за сливане на групи, потоци и т.н.

4. РЕШЕНИЕ: ДС прие предложението: на поправителния изпит на 19.06.2010 г. за задочно обучение по дисциплината „Компютърна графика" могат да се явяват студенти от редовно и задочно обучение от всички специалности, които имат изпит по тази дисциплина. На изпита да присъства и доц. д-р Владимир Шкуртов.

5. РЕШЕНИЕ: ДС прие следния дневен ред на ФС, който ще се проведе на 23.06.2010: 

  1. Предложение за попълване състава на ФС на ФМИ.
  2. Докторанти.
  3. Информация за решението на бюджетната комисия.
  4. Разни.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ