Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2010 година протокол № 40 / 05.05.2010    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 40 / 05.05.2010

1. РЕШЕНИЕ: ДС прие да се предложи за утвърждаване от ФС Академичния календар на ФМИ за учебната 2010/2011 година.

2. РЕШЕНИЕ: ДС прие и утвърди комисиите и датите за Държавните изпити във ФМИ за 2009/2010 г.

3. РЕШЕНИЕ: ДС прие следното предложение: да се съобщи на ФС, че във връзка с провежда­нето на предварителните кандидатстудентски изпити в ПУ (от 1юни до 5 юни 2010 г.) е необходимо занятията, които са до 14:00 ч. през този период да се проведат във време и зали, съгласувани от преподавателите със студентите и Деканата на ФМИ.

4. РЕШЕНИЕ: ДС прие предложението: да се съобщи, че най-късно до 17.05.2010 г. ръководителите на катедри трябва да изпратят предложенията за избираеми и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2010/2011 година, а разпределението на часовете за учебната 2010/2011 до 28.05.2010 г.

5. РЕШЕНИЕ: ДС прие предложението: в срок до 11.06.2010 г. (петък) да се предадат от ръководителите на катедри научните публикации на всички членове от катедрата за периода - от 01.11.2009 г. до 30.06.2010 г.

6. РЕШЕНИЕ: ДС прие следното предложение във връзка със защитите на дипломните работи на ДИ: ако студентът-дипломант е от специалност "Математика" (бакалавър) или "Приложна математика" (бакалавър) и темата на дипломната му работа е по информатика, необходимо е да има решение от катедрата за определяне в коя комисия ще защитава този дипломант. Същото се отнася и за студентите-дипломанти от специалност "Информатика" (бакалавър), ако дипломната им работа е по математика.

7. РЕШЕНИЕ: ДС прие следния дневен ред за ФС, който ще се проведе на 12.05.2010: 

  1. Докторанти.
  2. Избор на хонорувани преподаватели.
  3. Разни.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ