Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Състав Кабинет Служ. тел. Дом. тел. E-mail адрес Приемно време
проф. д-р Асен Рахнев
ръководител
545
032 261-773
- assen@uni-plovdiv.bg вторник:
12:00 – 13:00
проф. д-р Антон Илиев 440 032 261-759 aii@uni-plovdiv.bg

сряда: 
14:30 - 15:30

доц. д-р Анна Малинова 237 032 261-745 malinova@uni-plovdiv.bg вторник:
12:30 – 13:30
доц. д-р Николай Павлов 244 032 261-747
nikolayp@uni-plovdiv.bg вторник:
12:00 – 13:00
доц. д-р Тодорка Глушкова 237 032 261-745 glushkova@uni-plovdiv.bg сряда: 
13:30 - 14:30
гл. ас. д-р Димитър Благоев 244 032 261-747 dblagoev@uni-plovdiv.bg   

             -

гл. ас. д-р Кремена Стефанова 237 032 261-745 kstefanova@uni-plovdiv.bg сряда:
08:15 - 09:15
петък: 

08:15 - 09:15
гл. ас. д-р Георги Шарков 244 032 261-747 gsharkov@uni-plovdiv.bg

Сряда:
8:15 - 9:15

гл. ас. д-р Елена Тодорова 241 032 261-753
etodorova@uni-plovdiv.bg

Четвъртък 
12:30 - 13:30
Петък:
14:00 – 15:00

гл. ас. д-р Мая Стоева 242 032 261-748  maya@fmi-plovdiv.org Сряда:
8:15 - 9:15
гл. ас. д-р Мария Василева 444 032 261-764 mariavasileva@uni-plovdiv.bg 

вторник:
12:30 – 13:30

Сряда:
12:30 – 13:30
ас. Георги Спасов 244 032 261-747 - gggggogi@gmail.com

Вторник:
12:00 – 13:00

Четвъртък:  
13:00 – 14:00
ас. Павел Кюркчиев 440 032 261-759 - pkyurkchiev@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 
8:15 - 9:15
Петък:
8:00 - 9:00
ас. Веселин Кюркчиев 545
 032 261-773 - vkyurkchiev@gmail.com  вторник:
16:00 – 17:00
ас. Виктор Матански 440
 032 261-759 -  viktor_matanski@yahoo.com Петък:
12:00-14:00
ас. Мария Добрева 244 032 261-747 - maria.d.dobreva@gmail.com Петък:
11:30 - 12:30
доц. д-р Евгения Ангелова
гост-преподавател
545 032 261-773 032 288-661 eangelova@uni-plovdiv.bg вторник: 
11:00 – 12:00

 

mariavasileva@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ