Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2010 година протокол № 36 / 03.02.2010    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 36 / 03.02.2010

1. РЕШЕНИЕ: РДС прие да се предложи на ФС да утвърди нови приравнителни учебни планове и квалификационните характеристики за бакалавърска специалност "Бизнес информационни технологии" (редовно и задочно обучение) към Факултета по математика и информатика, отнасящи се за професионални бакалаври, завършили колежи от направления 3.7 Администрация и управления или 3.8 Икономика, които да стартират от началото на учебната 2010/2011 година

2. РЕШЕНИЕ: до 10.02.2010 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата списък на всички преподаватели от поверената им катедра, които ще участват в Пролетната конференция, като се уточни кои преподаватели са с доклади.

3. РЕШЕНИЕ: да се предадат учебните програми и анотациите на всички учебни дисциплини (за 1 курс) на спец. „Бизнес информационни технологии" за сайта.

4. РЕШЕНИЕ: доц. Крушков и доц. Гъров да изготвят протестно писмо до МОМН във връзка с изготвянето на ЕДИ за обучението по информатика и информационни технологии в средните училища.

5. РЕШЕНИЕ: прие се следния дневен ред за ФС, който ще се проведе на 10.02.2010 г.

   Дневен ред:                                                            

  1. Приемане на приравнителен Учебен план.
  2. Докторанти.
  3. Утвърждаване на избираеми дисциплини (редовно и задочно) за Пролетния триместър на уч. 2009/2010 г.
  4. Избор на хонорувани преподаватели.
  5. Разни.

а) предложение за докторантури за учебната 2010/2011 г.;
б) предложение да избор на  рецензенти за обявения конкурс за професор по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика;
в) обсъждане на писмо до Министъра на МОМН във връзка с новите учебни планове за средната образователна степен.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ