Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 25 / 12.05.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 25 / 12.05.2010

Днес, 12 май 2010 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц.д-р Снежана Гочева, доц. д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, доц.д-р Мария Аролска, проф. дмн Христо Семерджиев, проф. дмн Снежана Христова, доц.д-р Люба Попова, доц.д-р Веска Нончева, доц.д-р Антон Илиев, доц.дмн Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, доц.д-р Коста Гъров, доц.д-р Теменужка Пенева, гл.ас.Ангел Голев, проф.дмн Георги Тотков (рък.катедра “КИ” и Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъствуват: доц. д-р Станимир Стоянов – в чужбина, Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева и Иван Марков.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докторанти.
 2. Избор на хонорувани преподаватели.
 3. Разни.
 • информация за решението на АС от 19.04.2010 за 3-те години;
 • информация за разместването на часовете във връзка с предварителните кандидат­студентски изпити;
 • приемане на Академичен календар на ФМИ за учебната 2010/11 година.

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2009/2010 година: Христо Бонев Христов (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Управление на проекти” с 4 курс, спец. „Информатика” (редовно и задочно обучение) през Зимния и Пролетния триместри; Константин Костадинов Стоянов (студент от 3 к, Инф., фак. № 0701261043) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината ”Езици за програмиране” на 2 курс, спец. „Информатика” през Пролетния триместър; Емил Иванов Тоцев (студент от 2 к., Инф., фак. № 0801261034) –  с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Обектно-ориентирано програми­ра­не” на 2 курс, спец. „Математика и информатика” (редовно и задочно обучение) през Пролетния триместър; Йордан Божидаров Енев (студент от 3 курс, спец. Инф., фак. № 0701261123)   – с хорариум 200 часа за водене упражнения по дисциплината ”Езици за програми­ране” на 2 курс, спец. „Информатика” през Пролетния триместър; Никола Велизариев Вълчанов (магистър) – допълнително хорариум 360 часа за водене на избираеми и факултативни дисциплини през Зимен и Пролетен триместри и упражнения по дисциплината „Операционно смятане” с 2 курс, Информатика и Биоинформа­тика (редовно и задочно обучение) през Зимния и Пролетния триместри; Мария Тонкова Василева (студентка, 3 курс, сп.”Информатика, фак.№ 0701261010) – допълнително хорариум 100 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини “Математически анализ 1” и “Математически анализ 2” на 1 курс, сп. “Информатика”.
 2. ФС прие Академичен календар на ФМИ за учебната 2010/2011 година.
 3. ФС прие следното предложение на Деканското ръководство: във връзка с провежда­нето на предварителните кандидатстудентски изпити в ПУ (от 1юни до 5 юни 2010 г.) е необходимо занятията, които са до 14:00 ч. през този период да се проведат във време и зали, съгласувани от преподавателите със студентите и Деканата на ФМИ.
 4. ФС прие предложението: до 15.05.2010 г. ръководителите на катедри да изпратят предложенията за избираеми и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2010/2011 година, а разпределението на часовете за учебната 2010/2011 до 28.05.2010 г.
 5. ФС прие следното предложение: в срок до 11.06.2010 г. (петък) да се предадат от ръководителите на катедри научните публикации на всички членове от катедрата за периода – от 01.11.2009 г. до 30.06.2010 г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ