Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми GUI приложения с WPF и Silverlight    English
Факултет по математика и информатика - GUI приложения с WPF и Silverlight

 Лектор  проф. д-р Асен Рахнев и Радослав Радев (докторант)
Анотация
    Анотация: Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на приложения с граф謬чен потребителски интерфейс (GUI) на езика C# 3.0 чрез технологията Windows Presentation Foundation. Фокусът е върху основите на езика XAML, изграждане на разширяем интерфейс , използването на бази данни и консумиране на уеб и WCF услуги. Специално внимание се отделя на технологията Silverlight за разработка на RIA Интернет приложения.
Съдържание
  1. Въведение в езика XAML (Extensible Application Markup Language).
  2. Windows Presentation Foundation (WPF) - страници, команди, потребителски контроли.
  3. Графика и визуални ефекти в WPF, стилове.
  4. ADO .NET - достъп до данни в свързан и несвързан модел.
  5. Windows Communication Foundation (WCF) услуги.
  6. Rich Internet Application (RIA) приложения.
  7. Silverlight - потребителски контроли, навигация, стилове, достъп до данни.
  8. Rich Internet Application (RIA) Services и достъп до данни в Silverlight.
  9. 3D графика с WPF.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ