Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии, пролетен    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии, пролетен

 Последна актуализация: 12.06.2019 г.

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  
 
ИЗПИТНА СЕСИЯ

на специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
за ПРОЛЕТЕН (В) ТРИМЕСТЪР НА 2018/19 УЧЕБНА  ГОДИНА
 

Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата час зала дата час зала
I курс

Приложна математика,
проф. Снежана Гочева

20.06.2019

09:00

546 к.з. 446 к.з.

01.07.2019

14:00

547 к.з.

Обектно-ориентирано програмиране,
доц. Николай Павлов

24.06.2019

09:00

424 ауд.

03.07.2019

14:00

424 ауд.

Графика и презентации, 
гл. ас. д-р Александър Пенев

текуща оценка

05.07.2019

09:00

547 к.з.

Банково дело и банкови информационни системи,
доц. Иван Соколов

текуща оценка

02.07.2019

14:00

535 к.з.

IІ курс

Иконометрия,
доц. Анна Малинова

17.06.2019

09:00

546 к.з.

05.07.2019

14:00

546 к.з.

Програмиране в интернет с PHP и MySQL,
доц. Емил Хаджиколев

24.06.2019

09:00

547 к.з.

02.07.2019

14:00

547 к.з.

Информационни технологии в Интернет,
гл. ас. д-р Христо Христов

20.06.2019

10:00

146 к.з.

29.06.2019

12:00

246 к.з.

Избираема дисциплина

текуща оценка

IІІ курс

Инвестиции и инвестиционни техники,
проф. Андрей Захариев

26.06.2019

10:00

446 к.з.

05.07.2019

10:00

432 к.з.

Моделиране и управление  на бизнес процеси,
доц. Елена Сомова

19.06.2019

09:00

446 к.з.

01.07.2019

14:00

446 к.з.

Уеб-дизайн,
доц. д-р Тодорка Глушкова

текуща оценка

03.07.2019

14:30

532 к.з.

Избираема дисциплина

текуща оценка

IV курс

Бизнеси  информационни системи,
доц. Николай Павлов/ 
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

текуща оценка

25.06.2019

10:00

146 к.з.

Издателски системи, 
доц. Ангел Голев/
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

текуща оценка

25.06.2019

10:00

146 к.з.

Избираема дисциплина

текуща оценка

Преддипломен стаж

текуща оценка

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ