Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в ASP.NET    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в ASP.NET

 Лектор   доц. д-р Антон Илиев, Тихомир Петров 
Анотация
     Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на уеб приложения посредством ASP.NET, като използват интегрираната среда за разработка Microsoft Visual Studio 2008. По време на курса ще бъдат разгледани уеб формите и техните основни директиви ; видовете уеб контроли, които се използват при изграждане на уеб приложения; концепцията за отделяне на кода от потребителския интерфейс, както и ще обясним програмния модел на ASP.NET. Основно внимание се отделя на принципите на свързване на контроли с данни; управлението вътрешното състояние на уеб приложението; валидирането на данни, въведени от потребителя. Дисциплината е подходяща предимно за студенти от първи и втори курс с интереси в съвременното програмиране.
Съдържание

1.Въведение в ASP.NET

2.Архитектура на ASP.NET

3.Въведение в IIS

4. Основи на уеб  формите

5. Основи на уеб  контролите

6. Валидиране на данни в ASP.NET

7. Свързване на данни в ASP.NET

8. Уеб приложения

9. Управление на състоянието

10. Сигурност в ASP.NET
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ