Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2010 година протокол № 35 / 20.01.2010    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 35 / 20.01.2010

1. РЕШЕНИЕ: до 27.01.2010 г. да се актуализират Учебните планове и графиците в сайта (кой преподавател по коя дисциплина води лекции или упражнения) и Зам. деканите, отговарящи за учебната дейност във ФМИ да проверят в Учебен отдел кои преподаватели не са си върнали протоколите от изпитната сесия.

2. РЕШЕНИЕ: до 22.01.2010 г. (понеделник) материално-отговорните лица на всички катедри да се свържат с Тодор Чаушев, за да получат принтерите, които се полагат на катедрата. Да се изготви списък на раздадените компютри и принтери.

3. РЕШЕНИЕ: до 31.01.2010 г. да се проконтролира в Учебен отдел, нанесени ли са оценките от изпитните сесии (с изключение на индивидуалните протоколи).

4. РЕШЕНИЕ: до 31.01.2010 г. да се инсталира ESET NOD 32 AntivirusTM   4.0.474.0  на всички компютри по кабинети и зали (вкл. 541 к.з.).

5. РЕШЕНИЕ: до 27.01.2010 г. да се изпълнят нещата по инвентаризацията (липсва справка с описание на компютърната техника по параметри за катедра „Компю­тър­на информатика").

6. РЕШЕНИЕ: да се определят графиците и ресорите на систем-администраторите (кой за коя рубрика от сайта на ФМИ ще отговаря) - отговаря доц. Крушков.

7. РЕШЕНИЕ: до 22.01.2010 г. (петък)  да се подадат и уточнят с г-н Димитър Бойков предложенията и промените за Кандидатстудентския справочник.

8. РЕШЕНИЕ: ДС одобри следните преподаватели за преподавателска мобилност по програмата "Еразъм":

  • за Университета на Тесалия в гр. Волос (Гърция) - доц. д-р Манчо Христов Манев
  • за Университета в Кантабрия в гр. Сантандер (Испания) - доц. д-р Снежана Георгиева Гочева;

9. РЕШЕНИЕ: до 03.02.2010 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят предложения за избираеми и факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2009/2010 г.

10. РЕШЕНИЕ: ДС уточни Учебния план за бакалавърска специалност  „Бизнес информационни технологии" за икономисти след икономически колеж.

11. РЕШЕНИЕ: на 03.01.2010 г. (сряда) от 12:00 ч. да се проведе заседание на РДС.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ