Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми C# и ADO.NET (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - C# и ADO.NET (Практикум)

 Лектор  доц.д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант във ФМИ)
Анотация
    Анотация: Курсът има за цел да запознае студентите с ADO.NET. Той ще покрие работа с различни източници на данни (XML, SQL Server, FireBird, mySQL, SQL Server CE), като ще бъдат разгледани средствата за работа с тях, предоставени от .NET Framework. Факултативната дисциплина е подходяща предимно за студенти запознати с основите на C# (синтаксис, обектно-ориентирано програмиране със C#, събития и делегати).
Съдържание
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ