Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен научен съвет Протоколи от заседания Протокол № 10 / 11.11.2009    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 / 11.11.2009

1. РЕШЕНИЕ: Научният съвет на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" избра Владимир Николаев Вълканов за асистент по чл.68.3 от КТ по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни системи" на мястото на ст.ас. Станка Иванова Хаджиколева.

2. РЕШЕНИЕ: Научният съвет на ФМИ избра следните рецензенти по конкурса за редовен доцент по научната специалност 01.01.13 Математическо маделиране и приложение на математиката:

• проф. дмн Христо Илиев Семерджиев (от ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски");

• доц. д-р Йордан Георгиев Митев (от ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски").


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ