Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2009 година Протокол № 18А / 08.09.2009    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 18А / 08.09.2009

Протокол 18А / 08.09.2009

Днес, 8 септември 2009 г. (вторник) се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц.д-р Манчо Манев, доц. д-р Снежана Гочева проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, доц.дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Веска Нончева, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Станимир Стоянов, доц.д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас. д-р Коста Гъров, доц.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Ангел Голев.

Отсъствуват: доц.д-р Мария Аролска – в чужбина и доц.д-р Георги Кулев.

   Дневен ред:

       1) Предложение до СНС по математика при ВАК за избор на рецензенти за обявения конкурс за професор по научната специалност 01.01.05 Диференциални уравнения.


РЕШЕНИЕ: ФС на ФМИ предлага на Почитаемия СНС по математика при ВАК да избере следните рецензенти за обявения конкурс за ПРОФЕСОР по научната специалност 01.01.05  Диференциални уравнения за нуждите на ФМИ при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", обнародван в ДВ, бр. 42 / 05.06.2009 г.:

  1. Проф.дмн Степан Агоп Терзиян - Русенски университет, Русе
  2. Проф.дмн Тодор Любенов Бояджиев - ФМИ при СУ "Климент Охридски", София
  3. Проф.д-р Михаил Константинов Константинов - Университет по архитектура, строителство и геодезия, София
  4. Доц.д-р Йордан Велинов Йорданов - ФМИ при СУ "Климент Охридски", София
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ