Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало temp_dir Конкурс във ФМИ на 14.10.2009    English
Факултет по математика и информатика - Конкурс във ФМИ на 14.10.2009

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

Студентската мобилност е приоритетна дейност не само в рамките на тази програма, а и в общо­ев­ропейските инициативи за развитие на висшето образование. Освен като качествен показател за евроориентацията на факултета, мобилността е и количествен индикатор за академичния и материален потенциал на висшето училище.

 

К О Н К У Р С

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ФМИ НА ПУ ЗА ОБУЧЕНИЕ В СТРАНИ НА ЕС ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

ЕРАЗЪМ

След първия конкурс са останали следните места за обучение в областта на математиката (информатиката) съгласно сключените договори:

1 студент за 6 месеца - Кобленц-Ландау, Германия (http://www.uni-koblenz.de);

1 студент за 4 месеца - Хелзинки, Финландия (http://www.helsinki.fi/exchange);

1 студент за 6 месеца - Сантандер, Кантабрия, Испания (http://www.unican.es);

2 студента за 5 месеца - Аликанте, Испания (http://www.unican.es);

2 студента за 4 месеца - Селчук, Коня, Турция (http://www.selcuk.edu.tr/english);

2 студента за 4 месеца - Волос, Тесалия, Гърция (http://www2.uth.gr/main/index/index_en.html);

2 студента за 4 месеца - Кошице, Словакия (http://www.tuke.sk).

Възможно е намаляване на незаетите договорени места от Националната Еразъм агенция на:

1 студент за 5 месеца - Аликанте, Испания (http://www.unican.es);

1 студент за 6 месеца - Сантандер, Кантабрия, Испания (http://www.unican.es);

2 студента за 4 месеца - Кошице, Словакия (http://www.tuke.sk)

Конкурсът ще се проведе за всички договорени места.

 

Месечната субсидия е средно около € 500, но има съществена разлика при отделните страни.

Условия за кандидатстване. Право на участие имат всички студенти (български граждани) на ФМИ - редовно или задочно обу­че­ние от всички специалности и всички степени (бакалавър, магистър, доктор) на ФМИ, които не са получавали досега Еразъм субсидия. Кандидатите трябва да са с висок успех и да владеят съответния (или английски) език. Владеенето на местния език е предимство.

Документи за кандидатстване (на български език):

1.      Молба по образец до Декана на ФМИ (от каб. 330);

2.      Академична справка за положените изпити до момента;

3.      Автобиография с посочени професионални интереси, домашен адрес и телефон, мобилен телефон, e‑mail, информация за участия в подобни форми на обучение;

4.      Документ за владеене на съответния език (ако има такъв).

Документите се подават във ФМИ - стая 330 до 12:00 часа на 14.10.2009 г. (сряда).

Конкурсът ще се проведе на същия ден от 13:00 ч. в стая 345 и се състои от тест и интервю по съответния език или английски език. Класирането се извършва по бал - сумата от оценките по езика и средният успех от следването до момента.

Справки - при зам. декана доц. д-р Манчо Манев

(каб. 239, 345; тел. 261-800, 261-744, mmаnеv@uni-plovdiv.bg)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ