Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало temp_dir Съобщение от Международния отдел на ПУ    English
Факултет по математика и информатика - Съобщение от Международния отдел на ПУ

Мобилности по програма Еразъм във ФМИ за академичната 2009/2010 г.

 

Приемаща

Приемаща

Брой мобилности

Интернет

Специалност

държава

институция

СМ

ПМ

МПО

страница

 

Великобритания

University of Cranfield

1

1

1

www.cranfield.ac.uk

Математика/ Информатика

Испания

 University of Alicante

1

1

 

www.ua.es/s.mobilitat

Информатика

Испания

Universidad de Cantabria  - Santander

2

 

 

http://www.unican.es

Математика

Финландия           

University of Helsinki

1

 

 

www.helsinki.fi/exchange

Математика

Словакия

Technical University of Kosice

2

1

 

www.tuke.sk

Математика/

Информатика

 

1. Студентска мобилност с цел обучение (СМ)

 

            За обявените места могат да кандидатстват студенти редовно и задочно обучение, след завършен първи курс, обучаващи се в една от трите образователни степени: бакалавър, магистър или доктор, които владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението  в приемащата държава.         

Документи за кандидатстване:

1.Молба за учебен престой по образец (http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?id=439&ln=1)

2. Академична справка за успеха до момента на кандидатстване                                                 

 

Посочените документи се подават до  13 октомври 2009 г.  в Деканата на факултета.

Селекцията и класирането на студентите  ще се извършва във факултета от комисия, назначена от Декана по бал, който се образува от :

1. Оценка от изпита по чужд език (тест и интервю)

2. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка

Максимален бал -  12.

Датата за провеждане на интервюто ще бъде определена от факултета и обявена допълнително.

 

2. Мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМ)

 

            Преподавателите, желаещи да осъществят мобилност по програма Еразъм, подават до Декана Молба за Еразъм визита и План за преподаване, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 2 ноември 2009 г. Образци на тези документи са налични на адрес (http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?id=439&ln=1).

            Минималната продължителност на преподавателската мобилност е пет работни дни с минимален хорариум от 5 учебни часа.

3. Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение (МПО)

            Желаещите да осъществят мобилност подават до Декана молба - свободен текст и Работен план (http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?id=439&ln=1), одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 2 ноември 2009 г.

            Разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда на Декански съвет в присъствие на ръководителите на всички катедри във факултета. Минималната продължителност на мобилността на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение е пет работни дни.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ