Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии – задочно
Последна актуализация: 29.10.2019 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2019/20 учебна година
на специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Линейна алгебра и аналитична геометрия,
доц. Марта Теофилова

16.11.2019 (събота)
23.11.2019 (събота)
423 ауд.

10:00

юни.2020

 10:00

Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков

26.10.2019 (събота)
02.11.2019 (събота)
423 ауд.

10:00

юни.2020

 10:00

Увод в информационните технологии,
доц. Евгения Ангелова

Текуща оценка

юни.2020

 10:00

II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Финансова математика,
гл. ас. д-р Милена Петкова

16.11.2019 (събота)
146 к. з.
30.11.2019 (събота)
446 к. з.

15:30

10:00

юни.2020

 10:00

Маркетинг и маркетингови информационни системи,
проф. Асен Рахнев

09.11.2019 (събота)
447 к. з.
23.11.2019 (събота)
534 к. з.

14:00

юни.2020

 10:00

Програмиране чрез .NET,
гл. ас. д-р Никола Вълчанов

26.10.2019 (събота)
02.11.2019 (събота)
146 к. з. 

10:00

юни.2020

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Програмиране на Java 
доц. Владимир Вълканов

09.11.2019 (събота)
16.11.2019 (събота)
546 к. з.

10:00

юни.2020

10:00 

Практика по специалността

Текуща оценка 

Избираема дисциплина 

Текуща оценка

IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Застраховане и застрахователни ИС,
проф. Антон Илиев

Текуща оценка

юни.2020

10:00 

Електронна търговия
доц. Анна Малинова, доц. Тодорка Глушкова

02.11.2019 (събота)
17.11.2019 (неделя)
446 к. з.

13:00
09:00

юни.2020

 10:00

Оптимизационни модели в икономиката
доц. Дойчин Бояджиев

16.11.2019 (събота)
23.11.2019 (събота)
446 к. з.

14:00

юни.2020

10:00 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ