Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2009 година протокол № 27 / 17.06.2009    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 27 / 17.06.2009

1. РЕШЕНИЕ: РДС прие да се предложи на ФС на ФМИ следната програма за  оптимизиране разходите на ФМИ (въз основа на взетите решения на АС на ПУ от 18 май 2009 г.):

 • обучението по всички специалности за редовна форма на обучение да се провежда на слети 90 мин. часове.
 • прекратяват се гостпреподавателските договори, но възнагражденията на хоноруваните хабилитирани преподаватели във факултета се изплащат в по-голям размер – с 20% повече (на доц. д-р Иван Фесчиев с 40% повече);
 • такси-правоучастия за конференции само по проекти;
 • ограничаване на командировки и обзавеждане;
 • минимизиране на учебните планове за бакалавърските специалности (редовно и  задочно обучение) като годишният хорариум да бъде между  2240 и 2300 часа (с изключение на педагогическата специалност “Математика и информатика”).

2. РЕШЕНИЕ: РДС прие да се предложи на ФС на ФМИ да се минимизират учебните планове на бакалавърските специалности (редовно и  задочно обучение) като годишният хорариум след корекции да стане между  2240 и 2300 часа (с изключение на педагогичес¬ката специалност “Математика и информатика”), т.е. коригират се часовете на следните дисциплини: “Спорт” (от 120 часа на 80 часа), “Английски език” (от 120 на 100 часа) за всички специалности; за специалностите “Математика” и “Приложна математика” да се намалят математическите дисциплини, а за специалност “Информатика” да се намалят информатичните дисциплини (по 10 часа от дадена дисциплина в катедра).

3. РЕШЕНИЕ: приет бе следния дневен ред за ФС на ФМИ на 24.06.2009 г.:

 1. Предложение за обявяване на конкурс за “професор” по научната специалност 01.01.06 Геометрия и  топология.
 2. Приемане на програма за оптимизиране разходите на ФМИ.
 3. Частични промени в учебни планове.
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Докторанти.
 6. Разни.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ