Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Състав Кабинет Служ. тел. Дом. тел. E-mail адрес Приемно време
доц. д-р Евгения Ангелова
ръководител
545
032 261-773
032 288-661 eangelova@uni-plovdiv.bg Вторник: 1100 – 1200
проф. д-р Антон Илиев 440 032 261-759 aii@uni-plovdiv.bg

Вторник: 1600 – 1700

проф. д-р Асен Рахнев 545 032 261-773 assen@uni-plovdiv.bg Вторник: 1200 – 1300
доц. д-р Анна Малинова 237 032 261-745 malinova@uni-plovdiv.bg Вторник: 1100 - 1200   
доц. д-р Николай Павлов 244 032 261-747
nikolayp@uni-plovdiv.bg Сряда: 1200 – 1300
гл. ас. д-р Димитър Благоев 244 032 261-747 dblagoev@uni-plovdiv.bg

                -

гл. ас. д-р Кремена Стефанова 237 032 261-745 kstefanova@uni-plovdiv.bg Понеделник:
1330 - 1430
Вторник: 

1330 - 1430
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова 237 032 261-745 glushkova@uni-plovdiv.bg
Сряда:
1000 -1100
Четвъртък:
1415 - 1515 
гл. ас. д-р Георги Шарков 244 032 261-747 gsharkov@uni-plovdiv.bg

Четвъртък: 
815 - 915 в 547 к.з.

гл. ас. д-р Елена Тодорова 241 032 261-753
etodorova@uni-plovdiv.bg Понеделник:
1400-1500
Вторник:
1400 - 1500 
гл. ас. д-р Мая Стоева 242 032 261-748   Четвъртък: 
815 - 915 в 547 к.з.
ас. д-р Мария Василева 444 032 261-764 mariavasileva@uni-plovdiv.bg  Понеделник:
13
30 - 1430
Четвъртък:
 
1415 - 1515 

 

mariavasileva@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ