Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало    English
Факултет по математика и информатика - Начало

 Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е първият самостоятелен факултет в над половинвековната история на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  Днес той е  утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В него работят около 80 висококвалифицирани преподаватели, половината от които са хабилитирани (12 професори и 29 доценти) и повече от половината – с научни степени (4 доктори на науките и 70 доктори). Голяма част от тях са специализирали в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа. Много са участията им в авторитетни международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от ЕС, САЩ  и др.  ФМИ осъществява обмен на студенти и преподаватели по различни академични програми с университети в Австрия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Македония, Португалия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия. (Пълният текст).

 

Важни съобщения

Извънредни занятия 2021/2022 Извънредни изпити 2021/2022

Катедрени съвети 2021/2022

 

 

Уважаеми колеги,
Поради усложнената епедимична обстановка, учебните занятията през есенния триместър за задочните форми на обучение във ФМИ, ще се проведат дистанционно спрямо обявената програма. В следващите дни на сайта на ФМИ ще бъде публикувана информация и платформите за онлайн провеждане на занятията.

Заповед на Ректора на ПУ Р33-4389 от 20.08.2021 г. във връзка с усложняване на епидемичната обстановка (подробности от сайта на ПУ).

 (предходни заповеди на Ректора на ПУ: Р33-1898 от 31.05.2021 г., Р33-1523 от 29.04.2021 г. за изменение на заповед Р33-319 от 29.01.2021 г. за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.; Заповед Р33-999 от 19.03.2021 г.).

Заповед РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването на Република България в сила от 19.05.2021 г. (предходни заповеди: РД-01-274/29.04.2021 г. в сила от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г., № РД-01-197/31.03.2021 г.).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ