Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2019 година Протокол №37 / 06.03.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №37 / 06.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 37 / 06.03.2019 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 06 март 2019 г. /сряда/ се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова,
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.
Редуцирани: проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Веска Пенчева Нончева – неплатен отпуск.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33; Отсъстващи – 1; Присъстващи – 32.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на структурата на Общото събрание на ФМИ на 10.04.2019 г.

ПО ТОЧКА 1):
Във връзка с провеждането на Общо събрание на Факултет по математика и информатика на 10.04.2019 г. (сряда) от 13:00 ч. във 2. Аула – Нова сграда на ПУ се предлага следната структура: членове – 111 души; от тях 78 са академичен състав (70,27 %); 23 докторанти и студенти 23 (20,72 %); 10 души учебно-помощен персонал (9,01 %).

Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика в делови порядък взе следното
 

РЕШЕНИЕ:
ФС прие следното предложение за структура на Общото събрание на ФМИ на 10.04.2019 г. (сряда):
членове – 111 души; от тях 78 са академичен състав (70,27 %); 23 докторанти и студенти (20,72 %); 10 души учебно-помощен персонал (9,01 %).

 

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на ФМИ          

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ